Termeni și condiții Dareto.ro

 1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceşti Termeni și condiții.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următorilor Termeni și condiții și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Dareto Coaching SRL sunt înlocuite prin prevederile prezenţilor Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Termenii și condițiile acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

 1. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Dareto Coaching SRL sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă sau logo reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a Dareto Coaching SRL sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Termeni și condiții, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că Dareto Coaching SRL își va asigura și impune în mod hotărît recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungînd dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

 1. Utilizarea Site-ului

Dareto Coaching SRL acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut.

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Dareto Coaching SRL.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material care are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Dareto Coaching SRL va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății Dareto Coaching SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe, sau prin intermediul Site-ului.

Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

 1. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

 1. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie expresă sau implicită.

 1. Exonerarea de răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe răspunderea dumneavoastră. Dareto Coaching SRL și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Dareto Coaching SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

 1. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Dareto Coaching SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori. Dareto Coaching SRL nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Dareto Coaching SRL își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
 • Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, Dareto Coaching SRL nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Dareto Coaching SRL.

 1. Revizuiri

Dareto Coaching SRL poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască Termenii si Condițiile prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate aceste revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință de Termenii si Condițiile actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, care poate da naștere de responsabilității civile sau viola orice lege. Dareto Coaching SRL va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Dareto Coaching SRL să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale. 

Sunteți de acord în așa fel încât Dareto Coaching SRL, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului pentru şi la nerespectarea Termenilor si Condițiilor. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie:

 • să încetați utilizarea site-ului;
 • să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său.

Nu veți considera Dareto Coaching SRL răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Dareto Coaching SRL drept rezultat al:

 • neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs.
 • încălcării din partea dvs. a Termenilor si Condițiilor și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici Dareto Coaching SRL, nici sucursalele, afiliații, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

 1. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceşti Termeni si Condiții și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor si Condițiilor și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceşti Termenii si Condiții și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

 

Versiune disponibilă din data de 28 Mai 20